Articles

Kok et al. (2019). Students' conclusions from measurement data: The more decimal places the better? Physical Review Physics Education Research, 15(1):010103 doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.15.010103

Kok, K (2018). Geluidssnelheid bepalen met behulp van staande golven. NVOX, (9):456-457. Link

Books

Kok et al. (2018) Overal Natuurkunde 3 havo. Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001872038
Kok et al. (2018) Overal Natuurkunde 3 vwo. Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001872076


Teaching Materials

Kok, Karel. Diktaat mechanics. Nijmegen. 2017.
Kok, Karel. Diktaat vloeistofmechanica. Nijmegen. 2015.
Kok, Karel. Supplement golven en trillingen. Nijmegen. 2014.